Productora (grup de productores)

Què és un grup de productores?

Una botiga d'un grup de productores és una botiga la qual està portada per una productora i que alhora emmagatzema productes d'altres productores. Classifiquem aquest model a la vegada com a 'productora' (perquè qui el gestiona elabora o produeix) i com a 'grup' (perquè està estocant productes obtinguts d'altres productores, i per tant juguen un paper que integra els dos rols).

Què fa un perfil de grup de productores?

Oferiu més varietat per a les consumidores emmagatzemant productes d'altres Les productores que venen directament poden delectar les consumidores subministrant productes que han produït altres. No només aconseguiu que les consumidores tinguin accés a més aliments sinó que podeu fer créixer la vostra organització o negoci. Col·laborant amb altres productores també podeu enxarxar-vos per compartir la càrrega del màrqueting, l'administració o la distribució.

Col·laborar amb facilitat Katuma i OFN estan dissenyades per fer fàcil enxarxar-se amb altres. Cada productora pot iniciar sessió i actualitzar el seu estoc disponible i els preus així com veure comandes o informes. I col·laborar amb altres no vol dir que no pugueu tenir també la vostra botiga individual.

Passos per configurar un compte de grup de productores

Context o antecedents Els grups de productores estan normalment administrats per una productora central que anteriorment ja operava una botiga de productora individual a Katuma i que decideix expandir la seva oferta enllaçant-se amb altres productores. Poden fer-ho creant perfils per a les productores addicionals i després afegint els seus productes a la seva botiga. El nivell d'implicació que les altres productores tenen pot variar des de simplement proveir els productores, a tenir un rol més actiu administrant la botiga i mantenint els seus productes al perfil de Katuma.

La productora gestora central del grup de productores pot configurar la botiga amb els mateixos paràmetres que recull el manual de configuració de productora (botiga). Al pas 2, escull la tercera opció, 'grup de productores'. Aquesta botiga serà una botiga de diverses productores. Després que la productora coordinadora hagi acabat amb l'ajuda del manual de configuració el seu perfil i productes, pot crear els perfils addicionals per als seus proveïdors addicionals, i afegir els seus productes al sistema.

Abans de crear els perfils addicionals necessitareu escriure'ns per correu electrònic (info@katuma.org) perquè us atorguem permisos per crear més d'un perfil si sobrepasseu el límit (això és una mesura per prevenir l'spam). La productora coordinadora haurà de configurar el perfil i productres de la resta, o poden fer-ho cadascuna de les altres productores si així ho desitgen. Les dues opcions estan descrites a baix:

La productora coordinadora configura el perfil i productes per a la resta de productores

1) Després que la productora coordinadora ha configurat el seu propi perfil, és simple crear perfils per a una altra productora, afegir els seus productes i després començar a vendre aquests articles a la seva botiga en línia. Les instruccions per configurar perfils per a altres s'expliquen aquí.

2) Tingueu en compte que la interfície del cicle de comandes serà diferent quan tingueu productes d'altres productores. La versió del cicle de comandes per a 'grups' s'explica aquí.

Les altres productores proveïdores configuren els seus perfils i afegeixen el seu llistat de productes La resta de productores també poden crear el seu propi perfil, d'acord amb el manual de configuració de productora (perfil). Al pas 2 han de seleccionar tenir un 'perfil de productora'. No necessitaran tenir una botiga pròpia perquè estaran venent els seus productes a través de la botiga del grup de productores. Després hauran de seguir les passes 3-5. Finalment hauran d'atorgar permisos a la productora coordinadora perquè pugui emmagatzemar els seus productes; les instruccions per fer-ho es poden trobar aquí.

Funcionalitats avançades que són d'utilitat per a botigues de grups de productores

  • Comissions de l'organització. Les botigues d'un grup de productores potser volen utilitzar aquesta eina per assignar comissions i càrrecs a les parts que proveeixin un servei (com empaquetar o fer el lliurament) del qual les altres parts se'n beneficien.

  • Posar preus a productes irregulars o indivisibles. Aquesta pàgina ofereix algunes estratègies per posar preu a articles com pollastres o carbasses, que es carreguen amb un preu el kg però solen tenir un preu irregular (no podem saber el preu de la peça fins al moment de la recollida).

  • Aplicar etiquetes a les consumidores i personalitzar la seva experiència de compra amb regles d'etiquetes. Això pot fer possible restringir certs productes o certs mètodes d'enviament o pagament a determinades consumidores, la qual cosa esdevé especialment d'ajut si teniu consumidores al detall i a l'engròs, per exemple, o de cistelles particulars i grups de consum.

  • Fer la vostra botiga privada. Si preferiu verificar la idoneïtat de les consumidores abans que puguin fer una comanda a través de la vostra botiga, podeu fer que l'accés a la vostra botiga requereixi un inici de sessió.

  • Carregueu preus diferents a diferents consumidores. Hi ha diverses maneres per configurar una botiga perquè pugueu carregar preus diferents a tipus de consumidores diferents, com per exemple les consumidores rurals de les metropolitanes, o les de cistella individual i les de compra grupal.

  • Entrar comandes manualment per a consumidores que prefereixen enviar les seves comandes en text o per telèfon.

Last updated