Variants de productes

Si estàs llistant dos o més productes que són molt similars però només varien segons el preu o la grandària o el sabor és millor crear una "variant" per a aquest producte, en comptes de crear productes múltiples i separats. Això farà que la llista sigui més clara per a les consumidores i impedirà que la vostra botiga estigui desordenada.

Usant un exemple de panotxes, imaginem que voleu vendre panotxes de blat de moro individuals per a 80 cèntims d’€ cadascuna, o 5 panotxes de blat de moro per al preu de descompte de 3€. Cadascun d'aquests productes serà una variant de producte. A sota es mostra la fitxa de producte final en una botiga d'Open Food Network. A la secció següent es descriuen els passos que implica la creació d'aquesta fitxa.

Quan creeu el producte nou per primer cop, ompliu els detalls només d'una de les vostres variants (per exemple: una panotxa de blat de moro per 80 cèntims). Aquí hi ha instruccions més detallades per afegir un producte.

A la pàgina Editar diversos productes, veureu el producte creat prèviament 'panotxes de blat de moro'. En fer clic al símbol més a l'esquerra del producte, es crearà una nova variant a sota. Com que tindrem dues variants, haurem de fer clic a aquest botó dues vegades (el producte original no compta una vegada que es crea una variant). Ara veureu dues files addicionals que pengen a sota del producte original.

La fila superior representa la matriu d'aquesta col·lecció de variants. El nom d'aquesta fila, ‘panotxes de blat de moro’ serà l'encapçalament d'aquesta col·lecció de variants. Podem deixar la fila superior tal com és.

La segona línia serà la primera variant (‘1 panotxa de blat de moro, 0,80€).

  • La columna de nom s'omplirà automàticament, del producte original. No obstant això, podem editar-ne el nom perquè s’adeqüi a la variant.

  • A la columna unitat / valor, en aquest cas escrivim 1 perquè aquesta variant és per a una sola panotxa.

  • La columna mostrar com s'omplirà automàticament per defecte amb '1 panotxes de blat de moro’' a la botiga. Això pot no ser gaire clar, així que en aquest cas podem editar això per ‘1 panotxa de blat de moro’ en singular.

  • Introduïu el preu d'aquesta ‘1 panotxa de blat de moro’ (0,80€).

  • Per últim, indiqueu quina quantitat d'aquest producte teniu disponible.

Nota: si deixeu el camp de disponibles en blanc o com a zero, el producte no es mostrarà a la vostra botiga, ja que es considerarà fora d'estoc.

La tercera fila serà per a la segona variant (5 panotxes per 3€).

  • Com que volem que aquesta variant es mostri com '5 panotxes de blat de moro', podem acceptar automàticament el ‘panotxes de blat de moro’ que ens dóna per defecte.

  • A la columna unitat / valor, escrivim 5.

  • La columna mostrar com s'omplirà automàticament amb ‘5 panotxes de blat de moro’, que és correcte.

  • Introduïu el preu de 5 panotxes de blat de moro (3€).

  • Per últim, indiqueu quina quantitat d'aquest producte teniu disponible.

Nota: podeu afegir tantes variants com vulgueu per a un producte.

Quan hagueu acabat, feu clic a Desar els canvis.

El diagrama següent mostra la forma de variant completa per a les panotxes de blat de moro, i també com es presentarà a la botiga en línia.

Sota teniu un altre exemple per a un producte amb diverses variants:

Actualment no podeu establir un nivell d'existències per aplicar a diverses variants. Per exemple, a l'exemple de panotxa de blat de moro de dalt, no puc indicar que tinc 100 panotxes de blat de moro per vendre independentment de si es venen com panotxes individuals o en grups de 5. Per tant, els administradors de botigues necessiten estimar quina quantitat d’existències s'ha d'aplicar a cadascuna de les variants.

Actualment no podeu escriure descripcions úniques de productes per a cada variant. Si necessiteu donar a cada variant una descripció, és preferible enumerar els productes com a productes únics, i no com a variants.

Last updated