Saber què es deu a cada proveïdora

Les usuàries que operen una botiga amb moltes proveïdores (usuàries de grups, per exemple), sovint ens demanen una manera més ràpida de reenviament a les proveïdores els pagaments que reben de les seves consumidores. Per exemple, podríeu trobar-vos en el cas d'emmagatzemar productes de fins a 20 productores a la botiga del vostre grup. Després de rebre les comandes de les consumidores i els pagaments, voleu una manera més ràpida per determinar quant heu de transferir a cada proveïdor i després fer el pagament ràpidament.

Aquesta pàgina descriu un parell de maneres com les usuàries poden saber què han de pagar a les proveïdores.

Com saber quant deus a les teves proveïdores

Podeu utilitzar els Informes per obtenir un desglossament del valor dels productes venuts de cada proveïdor. L'informe del Total de Proveïdors del Cicle de Comanda dona el valor total de productes venuts de cada proveïdora. Alternativament podeu descarregar l'informe en csv Totals de Consumidores del Cicle de Comanda i crear algunes taules per extreure les dades que necessiteu.

Pagar les proveïdores

Una vegada teniu la quantitat de diners que necessiteu per pagar cada proveïdora, el següent pas sovint és entrar aquestes quantitats al vostre sistema de banca online per fer una transferència a cada proveïdora. Això pot consumir molt de temps per aquells que tenen moltes proveïdores.

Ara per ara Open Food Network no té cap sistema automatitzat per calcular què es deu a les proveïdores i reenviar-los els pagaments.

Last updated