Tiquets impresos en paper tèrmic

Aquesta funcionalitat està actualment disponible només per a usuàries d'Open Food France. Contacta amb Katuma per obtenir més detalls o per demanar usar aquesta funcionalitat.

Last updated