Obrir més d'un cicle de comanda

És possible tenir obert més d'un cicle de comanda alhora. Això tñe l'efecte de crear dos (o més) botigues obertes dins la vostra botiga de Katuma, d'entre les quals la consumidora pot escollir. Aquesta funcionalitat és útil quan voleu tenir dues condicions diferents a cadascuna de les botigues (com per exemple diferents productes: al detall o a l'engròs), diferents comissions de l'organització (per exemple comissions diferents per a socis o no socis) o cicles de comanda amb dates diferents d'obertura i tancament (per exemple, per dos dies de lliurament diferents).

Si teniu dos cicles de comanda oberts, quan la consumidora arribi a la vostra botiga, se li demanarà en quin dels dos cicles de comanda vol realitzar la compra. Un exemple es mostra en la imatge inferior, en la qual hi ha dos cicles de comanda amb dues dates de lliurament diferents. Recordeu que el camp 'Llest per' en la configuració del cicle de comanda és el que determina el nom que apareixerà desplegat aquí: 'Thursday delivery’ ('Lliurament del dijous') en aquest cas.

Quan la consumidora selecciona un cicle de comanda, la botiga es carregarà amb els productes, comissions i dates d'obertura i tancament específics per aquell cicle de comanda.

Sovint, tenir dos cicles de comanda separats no és necessari, perquè comissions diferents i dies de lliurament diferents es poden aplicar als mètodes d'enviament i comissions de l'organització. Malgrat això, pot ser útil en alguna circumstància.

No podeu especificar quins mètodes d'enviament estan disponibles en un cicle de comanda, de manera que tots els cicles de comanda tindran disponibles tots els vostres mètodes d'enviament.

Ordre dels vostres cicles de comanda

Podeu escollir si els vostres cicles de comanda apareixen a la llista desplegable per data de tancament (primer el que tanca abans) o per data d'obertura (primer el que obre abans). Podeu configurar-ho a la Configuració de l'organització, a 'preferències de la botiga'.

Last updated