Preu específic segons el tipus de client

Algunes vegades les nostres usuàries volen carregar preus diferents per a tipus de clients diferents, per exemple segons si són membres o no dels grups de consum, o per altres motius. Actualment no hi ha manera de carregar preus diferents automàticament per a socis o no socis, però hi ha alguns camins per aconseguir aquest mateix objectiu.

  • Podeu utilitzar l'etiquetatge dels clients per fer certes Variants i Cicles de Comanda només visibles a consumidores específicament etiquetades. Algunes variants poden tenir uns preus específics o alguns cicles de comanda unes comissions diferents. L'avantatge d'aquesta opció és que les consumidores no veuran el sistema dual de preus.

  • Podríeu utilitzar també diferents mètodes d'enviament per carregar preus diferents a consumidores diferents. Podríeu crear, per exemple, un 'mètode d'enviament per a sòcies' amb un marge del 30% i un 'mètode d'enviament per a no-sòcies' amb un marge del 50%. Això us obligaria a comprovar que la consumidora ha seleccionat el mètode d'enviament correcte al validar la compra, i les dues opcions serien visibles per a totes les consumidores.

  • Si el vostre mètode de pagament és en efectiu després de recollir la comanda, podeu afegir un marge o comissió de 'no-socis' després que s'hagi fet la comanda i afegir-lo a la seva factura per quan vagin a recollir-la i pagar-la. Si opteu per aquesta solució només necessiteu tenir clar que les consumidores coneixen aquest procés, el qual es pot descriure al 'missatge de la botiga' perquè tothom el pugui tenir clar.

Si us plau, sentiu-vos lliures de posar-vos en contacte amb la vostra instància local d'Open Food Network (info@katuma.org) per discutir els avantatges i inconvenients de cadascuna de les opcions per al vostre cas específic.

>

Last updated